Een code van een stad Harlingen +31517 en 0517 Nederland.

Dit nummer kan bij steden horen zoals Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Breezanddijk, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum, Huns, Lions, Baard, Oosterlittens, Baijum, Welsrijp, Spannum, Waaxens, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Midlum, Dronrijp .

Op deze pagina kunt u de codes zien +31517 en 0517 Nederland. Dit nummer kan bij steden horen zoals Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Breezanddijk, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum, Huns, Lions, Baard, Oosterlittens, Baijum, Welsrijp, Spannum, Waaxens, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Midlum, Dronrijp. Om het benoodigd nummer te vinden gebruik het veld “Zoek”.
Harlingen