Een code van een stad Sint Annaparochie +31518 en 0518 Nederland.

Dit nummer kan bij steden horen zoals Tzummarum, Firdgum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Menaldum, Slappeterp, Berlikum, Wier, Minnertsga, Hijum, Oude Leije, Marrum, Hallum, Westhoek, Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Sint Jacobiparochie, Ferwerd, Hogebeintum .

Op deze pagina kunt u de codes zien +31518 en 0518 Nederland. Dit nummer kan bij steden horen zoals Tzummarum, Firdgum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Menaldum, Slappeterp, Berlikum, Wier, Minnertsga, Hijum, Oude Leije, Marrum, Hallum, Westhoek, Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Sint Jacobiparochie, Ferwerd, Hogebeintum. Om het benoodigd nummer te vinden gebruik het veld “Zoek”.
Sint Annaparochie