Een code van een stad Irnsum +31566 en 0566 Nederland.

Dit nummer kan bij steden horen zoals Akkrum, Terhorne, Nes Boornsterhem, Oldeboorn, Goëngahuizen, Goingarijp, Akmarijp, Terkaple, Grouw, Idaard, Roordahuizum, Friens, Rauwerd, Poppingawier .

Op deze pagina kunt u de codes zien +31566 en 0566 Nederland. Dit nummer kan bij steden horen zoals Akkrum, Terhorne, Nes Boornsterhem, Oldeboorn, Goëngahuizen, Goingarijp, Akmarijp, Terkaple, Grouw, Idaard, Roordahuizum, Friens, Rauwerd, Poppingawier. Om het benoodigd nummer te vinden gebruik het veld “Zoek”.
Irnsum