De lijst van de Nederlandse commerciele telefoonnummers Toll Free, Premium Rate en Shared Cost in Nederland

Commerciele telefoonnummers Toll Free, Premium Rate en Shared Cost zijn aan plaatsen of steden niet verbonden en cunnen overall gebruikt worden in Nederland. Zulke nummers worden door call-centra, klantenservice of betaalde services en diensten gebruikt., Om de benodigde informatie betreffend een commerciele telefoonnumer te vinden ggebruik het “Zoek” veld